1. 30/04/2021

  Onder meer de motie van GroenLinks/PvdA voor een betere 'tegenmacht' is aangenomen. De motie van wantrouwen van Azarkan (Denk) haalt het niet, zo blijkt (40 stemmen voor, 93 tegen). Ook de motie van afkeuring krijgt geen meerderheid (61 voor, 72 tegen) van de stemmen, al stemden PvdA en GroenLinks wel voor deze 'gele kaart'. 

 2. 30/04/2021

  Het debat is geschorst tot 01:45 uur. Daarna wordt gestemd over de moties. 
  Ook over deze motie van wantrouwen van Denk.

 3. 30/04/2021

  Diverse fracties komen nu met voorstellen om de gedupeerde ouders sneller te helpen, om informatievoorziening aan de Tweede Kamer te verbeteren, om de rechtsstaat te versterken maar ook voor 'een nieuw sociaal contract om het vertrouwen tussen de overheid en burger te herstellen', zoals het CDA bepleit. CU wil 'de menselijke maat' terug bij de uitvoeringsorganisaties. 
  D66-Kamerlid Rob Jetten bedankt tijdens zijn slotwoord het kabinet voor de 'getoonde deemoed'. ,,Die was op zijn plaats."

 4. 29/04/2021

  De tweede termijn van de Tweede Kamer begint. Alle zeventien partijen in de Kamer kunnen nu nog een keer hun zegje doen. Ook is er ruimte om moties in te dienen. Daarna zal het kabinet reageren op de laatste vragen én de moties. Vervolgens wordt hoofdelijk gestemd over de motie van wantrouwen van Denk. Die motie haalt zeer waarschijnlijk geen meerderheid.

 5. 29/04/2021

  Kaag (D66) zei een paar weken geleden in debat met premier Rutte: ,,Hier scheiden onze wegen.'' Na een vraag van SP-leider Marijnissen zegt Kaag daar nog het volgende over: ,,Hier scheiden de wegen. Dat wil niet zeggen dat ik voor eeuwig afstand neem van alles en iedereen. Maar ik sta op een ander punt van vertrek. Dat is daar mee  bedoeld.''